Aktualności

Licytacja Nieruchomości -Zagaje

2022-08-30T12:36:02+00:00

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Karolina Ślęzak Kancelaria Komornicza nr XXIII we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.09.2022r. godz. 09:00 w sali nr 203 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu ul. Świebodzka 5 50-046 Wrocław odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Wrocław, przy ul. Zagaje 1 [...]

Licytacja Nieruchomości -Zagaje2022-08-30T12:36:02+00:00

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – ul. Krzywoustego

2022-08-30T12:35:06+00:00

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Karolina Ślęzak Kancelaria Komornicza nr XXIII we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.09.2022 godz. 10:30 w sali nr 212 Sądu Rejonowego w Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu ul. Świebodzka 5 50-046 Wrocław odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Wrocław, przy ul. Krzywoustego 71/4 [...]

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – ul. Krzywoustego2022-08-30T12:35:06+00:00

WAŻNE OGŁOSZENIE!

2020-03-11T13:22:51+00:00

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 11/03/2020 r. do odwołania z kancelarią należy kontaktować się jedynie drogą mailową, telefonicznie bądź za pośrednictwem korespondencji listowej (poczta polska). Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani. Email: wroclaw.slezak@komornik.pl telefon: 71 338 56 23 wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla [...]

WAŻNE OGŁOSZENIE!2020-03-11T13:22:51+00:00