Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Karolina Ślęzak

Kancelaria posiada dostęp do:

  • e-Sąd  EPU – kompletna obsługa spraw z e-Sądu – wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej
  • CPD – umożliwiający uzyskanie najaktualniejszych adresów zamieszkania dłużników oraz numerów PESEL,
  • CEPIK – pozwalający na zidentyfikowanie pojazdów należących do dłużników,
  • OGNIVO – wskazujący wszelkie rachunki bankowe należące do dłużników,
  • PUE ZUS – dzięki której mam dostęp do wszystkich płatników składek za dłużników,
  • EKW –  Elektroniczne Księgi Wieczyste, ułatwiające uzyskać informację o nieruchomości dłużników na obszarze całego kraju,
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – dostęp do danych niejawnych,
  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru.

 

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Karolina Ślęzak, ul. Honoriusza Balzaka 42a, 52-437 Wrocław (dalej „Kancelaria.
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: wroclaw.slezak@komornik.pl, tel.: 71 302-75-11 , adres: ul. Honoriusza Balzaka 42a, 52-437 Wrocław.
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Roman Kwieciński adres e-mail: iod.wroclaw.042@komornik.pl
Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail: wroclaw.slezak@komornik.pl, telefonicznie: tel.: 71 302-75-11 lub pisemnie na adres  ul. Honoriusza Balzaka 42a, 52-437 Wrocław.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami inadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym,
dla celów statystycznych i archiwizacyjnych.