W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 11/03/2020 r. do odwołania z kancelarią należy kontaktować się jedynie drogą mailową, telefonicznie bądź za pośrednictwem korespondencji listowej (poczta polska). Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani.

  • Email: wroclaw.slezak@komornik.pl

  • telefon: 71 338 56 23

  • wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Karolina Ślęzak BGŻ BNP Paribas S.A. 43160014621816861680000001